Bất cứ điều gì bạn cần để có sức khỏe tốt và giữ gìn sức khỏe – nhóm Sức khỏe Phụ nữ của chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc tuyệt vời.

Mỗi phụ nữ có những nhu cầu và lựa chọn chăm sóc sức khỏe riêng biệt.

Alameda Health System – Hệ Thống Y Tế Alameda lắng nghe những mối lo lắng của bạn, giúp bạn đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe tốt nhất và cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc chất lượng cao.

 

Chúng tôi luôn tập trung vào những gì tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.

Chuyên ngành của chúng tôi bao gồm: 

  • Sản khoa để chăm sóc khi mang thai, chuyển dạ và sinh nở
  • Phụ khoa cho Sức khỏe phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình
  • Nhi khoa cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp tại các địa điểm sau: 

Highland Hospital
1411 E. 31st St.
Oakland, CA 94602
Chỉ đường
510-437-4800

Eastmont Wellness
6955 Foothill Blvd. #200
Eastmont Mall Shopping Center
Oakland, CA 94605
Chỉ đường
510-567-5700

Hayward Wellness
664 Southland Mall Dr.
Hayward, CA 94545
Chỉ đường
510-266-1700

Newark Wellness
6066 Civic Terrace Ave.
Newark, CA 94560
Chỉ đường
510-505-1600