“People are coming from different places, different cultures, and we try to give them options to meet their needs and have access to information so they can make the best choice for themselves, because patients know themselves the best.”

Sonia Van Braden

Nữ hộ sinh đã được cấp giấy chứng nhận, Alameda Health System–Highland Hospital và Hayward Wellness Center

Công việc hộ sinh dường như là công việc hoàn hảo đối với tôi. Bạn có thể hỗ trợ những người phụ nữ vào thời điểm họ dễ bị tổn thương nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất và cách bạn đối xử với họ có thể tạo sức ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Không chỉ là việc sinh nở hay có em bé; thực ra đó là việc trở thành cha mẹ và tìm hệ thống chăm sóc sức khỏe và sắp xếp cuộc sống.

Tôi nghĩ rằng Centering là nơi tuyệt vời cho tất cả phụ nữ trải qua thời kỳ mang thai. Đó là nơi để mọi phụ nữ gặp nhau và được hỗ trợ rất nhiều về việc mang thai và chia sẻ cảm giác về những gì họ đang trải qua. Đây là nơi tất cả phụ nữ trong nhóm thực sự chủ động quyết định vì họ học cách giúp đỡ lẫn nhau và tạo ra những kết nối nằm ngoài phạm vi nhóm Centering.

Tôi biết cảm giác như thế nào khi một người tốt bị mắc kẹt trong một tình huống xấu và rất muốn được vươn lên và làm nhiều hơn cho con của mình. Tôi muốn nói với các bà mẹ rằng chúng tôi nhìn thấy sức bật của họ, tương lai tươi sáng của họ và biết họ khao khát làm tốt hơn cho em bé của họ và điều đó truyền cảm hứng cho chúng tôi.

Mọi người đến từ những nơi khác nhau, các nền văn hóa khác nhau và chúng tôi cố gắng cung cấp cho họ các phương án để đáp ứng nhu cầu của họ và được tiếp cận những thông tin để họ có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình, vì bệnh nhân biết rõ bản thân mình cần gì nhất. Chúng tôi chỉ ở đây để phục vụ họ và giúp họ có trải nghiệm tốt nhất.

Hãy đọc câu chuyện tiếp theo