Chăm sóc cho bạn với lòng bác ái 24/7 trong suốt thời gian mang thai và sinh con.

Đội ngũ y tá có chứng chỉ hành nghề hộ sinh của chúng tôi thân thiện, chu đáo và được đào tạo tốt sẽ giúp bạn trong suốt thời gian mang thai, chuyển dạ và sinh nở. Họ cũng sẽ giúp bạn học cách chăm sóc bé sơ sinh của bạn, và giúp bạn phục hồi.

Jennifer Braddock, Giám đốc Sản khoa, Hệ thống Y tế Alameda – Bệnh viện Highland